Η εταιρεία

To Κέντρο Επενδύσεων αποτελεί ένα κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται πανελλαδικά και πάνω από 10 έτη στην Υποστήριξη Επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τους επιχειρηματικούς φορείς τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης.

  Πιστοποιημένη Εταιρεία κατά ISO 9001: 2015
  Αναγνωρισμένος Προμηθευτής ΑΠΕΔ (aped.gov.gr)

 

Η εταιρεία διαθέτει εξειδίκευση και μοναδική εμπειρία στην εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής καθώς και στην διενέργεια Διαγωνισμών Δημοσίου. Από την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών δημοσίου (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ), έχουμε αναλάβει επιτυχώς πλήθος εγκαταστάσεων ψηφιακών υπογραφών καθώς και υποβολές διαγωνισμών δημοσίου.

Ο μεγάλος αριθμός των έργων που έχουμε διεκπεραιώσει και οι σταθερές συνεργασίες με τους πελάτες, σε συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνογνωσίας και το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών, μας καθιστά σε ένα πρότυπο γραφείο.

Αναφορικά με την διενέργεια Διαγωνισμών Δημοσίου, στόχος μας είναι η ορθή και άρτια ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφοράς, με υπευθυνότητα και χωρίς παραλείψεις. Αναφορικά με την Ψηφιακή Υπογραφή, στόχος μας είναι να μπορεί επιτυχώς ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας επιχείρησης ή ενός φορέα να υπογράφει ψηφιακά, εύκολα και γρήγορα. Η διαδικασία γίνεται εξ' ολοκλήρου από μέρους μας, χωρίς να χρειαστεί ο εκάστοτε πελάτης να δαπανήσει χρόνο για αναμονές, επικοινωνία με υπουργεία, επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε υπηρεσίες κτλ.

Από το 2015 οι εγκαταστάσεις Ψηφιακής Υπογραφής που έχει αναλάβει η εταιρεία μας υπερβαίνουν στον αριθμό τις 8.000, ενώ οι υποβολές διαγωνισμών δημοσίου ξεπερνούν τις 15.000. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες αφορούν τόσο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου [Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί] - δείτε εδώ Ενδεικτικό πελατολόγιο Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα), όσο και δημοσίου δικαίου [Δήμοι, ευρύτεροι φορείς Δημοσίου, Αναθέτουσες Αρχές, ΝΠΔΔ του Ελληνικού Δημοσίου] -  δείτε εδώ Ενδεικτικοί Φορείς Δημοσίου τομέα.

Τέλος η εταιρεία διαθέτει την Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου alertdda, μέσω της οποίας μια επιχείρηση μπορεί να έχει καθημερινή ενημέρωση για όλους τους Νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου και Προκηρύξεις που ενδιαφέρουν από όλους τους Δημόσιους Φορείς της Ελλάδας.

Οι Δυνάμεις μας είναι (α) Αξιοπιστία & Υπευθυνότητα - (β) Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση - (γ) Ουσιαστική Στήριξη & Υπευθυνότητα- (δ) Κάλυψη πραγματικών αναγκών.


Δείτε εδώ την Εταιρική Παρουσίαση

  Τι είπαν οι πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

  Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, πλέον της εκπληκτικής κατανόησης και βοήθειας που μας μεταφέρατε και αισθανθήκαμε.
  -Μουσικό Σχολείο.
  Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
  -Dentalcom.

  Το τεχνικό σας τμήμα, συγκριτικά με πολλούς άλλους που έχουμε συνεργαστεί, είναι πολύ καλύτεροι με διαφορά.

  -Πλαστικά Είδη

  Ευχαριστουμε τους συνεργάτες σας και τις υποδείξεις σας για τις διορθώσεις για μια καλη επιτυχια!

  -Property Consultants