Υπηρεσίες

(a) Eγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής

Άμεση Εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής σε όλη την Ελλάδα. Αναλαμβάνεται εξ αρχής όλη η διαδικασία, προκειμένου μια επιχείρηση να είναι σε θέση να υπογράφει ψηφιακά οποιοδήποτε έγγραφο. Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη, κάνοντας τη διαδικασία απλή και γρήγορη. Αναλυτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Παραγγελία και Αποστολή του απαραίτητου εξοπλισμού (USB TOKEN).
 • Έκδοση Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών και εγκατάσταση στο USB TOKEN (δημιουργία - ασφαλής αποθήκευση qualified certificate).
 • Παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού σε Υπολογιστή.
 • Εκπαίδευση στον υπογράφων ψηφιακά ώστε να μπορεί εύκολα να κάνει χρήση του λογισμικού.
 • Καθοδήγηση για οτιδήποτε χρειαστεί προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής.

(β) Καταχώρηση Προσφοράς σε διαγωνισμούς δημοσίου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου η ορθή ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς καμία παράλειψη και με πλήρη ορθότητα, ώστε να πραγματοποιηθεί η οριστική υποβολή προσφοράς ηλεκτρονικά. Αναλυτικά παρέχεται:

 • Δημιουργία αναγκαίων κωδικών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και εγγραφή με μοναδικό όνομα.
 • Τοποθέτηση/ Έλεγχος ορθότητας Ψηφιακής Υπογραφής σε δικαιολογητικά. 
 • Ηλεκτρονική επισύναψη των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα (τιμές προσφοράς, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, παραπομπές, φύλλα συμμόρφωσης κτλ) με ορθή αντιστοίχιση. 
 • Οριστική υποβολή των προσφορών (τεχνική-οικονομική προσφορά). 
 • Καταχώρηση δικαιολογητικών κατακύρωσης (Εγγυητικές κτλ).
diagonismoi dimosiou, psifiaki ipografi

  Τι είπαν οι πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

  Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή!!!
  -www.3stars.gr

  Το τεχνικό σας τμήμα, συγκριτικά με πολλούς άλλους που έχουμε συνεργαστεί, είναι πολύ καλύτεροι με διαφορά.

  -Πλαστικά Είδη
  Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, πλέον της εκπληκτικής κατανόησης και βοήθειας που μας μεταφέρατε και αισθανθήκαμε.
  -Μουσικό Σχολείο.
  Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
  -Dentalcom.