Υπηρεσίες

(a) Eγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής

Άμεση Εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής σε όλη την Ελλάδα. Αναλαμβάνεται εξ αρχής όλη η διαδικασία, προκειμένου μια επιχείρηση να είναι σε θέση να υπογράφει ψηφιακά οποιοδήποτε έγγραφο. Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη, κάνοντας τη διαδικασία απλή και γρήγορη. Αναλυτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Παραγγελία και Αποστολή του απαραίτητου εξοπλισμού (USB TOKEN).
 • Έκδοση Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών και εγκατάσταση στο USB TOKEN (δημιουργία - ασφαλής αποθήκευση qualified certificate).
 • Παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού σε Υπολογιστή.
 • Εκπαίδευση στον υπογράφων ψηφιακά ώστε να μπορεί εύκολα να κάνει χρήση του λογισμικού.
 • Καθοδήγηση για οτιδήποτε χρειαστεί προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής.

(β) Καταχώρηση Προσφοράς σε διαγωνισμούς δημοσίου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου η ορθή ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς καμία παράλειψη και με πλήρη ορθότητα, ώστε να πραγματοποιηθεί η οριστική υποβολή προσφοράς ηλεκτρονικά. Αναλυτικά παρέχεται:

 • Δημιουργία αναγκαίων κωδικών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και εγγραφή με μοναδικό όνομα.
 • Τοποθέτηση/ Έλεγχος ορθότητας Ψηφιακής Υπογραφής σε δικαιολογητικά. 
 • Ηλεκτρονική επισύναψη των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα (τιμές προσφοράς, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, παραπομπές, φύλλα συμμόρφωσης κτλ) με ορθή αντιστοίχιση. 
 • Οριστική υποβολή των προσφορών (τεχνική-οικονομική προσφορά). 
 • Καταχώρηση δικαιολογητικών κατακύρωσης (Εγγυητικές κτλ).
diagonismoi dimosiou, psifiaki ipografi

  Τι είπαν για εμάς οι πελάτες μας...

  Το τεχνικό σας τμήμα, συγκριτικά με πολλούς άλλους που έχουμε συνεργαστεί, είναι πολύ καλύτεροι με διαφορά.

  -Πλαστικά Είδη
  Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, πλέον της εκπληκτικής κατανόησης και βοήθειας που μας μεταφέρατε και αισθανθήκαμε.
  -Μουσικό Σχολείο.
  Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία! Είστε πολύ εξυπηρετικοί, άμεσοι, συνεργάσιμοι.
  -Chania Car and Trucks.

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση Εξυπηρέτηση σας.

  -Εταιρεία Υπηρεσιών Logistics