Συχνές Ερωτήσεις Γενικές

Συχνές Ερωτήσεις Γενικές

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;
Με απλά λόγια η ψηφιακή υπογραφή είναι το ισοδύναμο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο. Όπως δηλαδή υπογράφεται π.χ μια υπεύθυνη δήλωση  σε κάποια υπηρεσία του δημοσίου από ένα φυσικό πρόσωπο, με τον ίδιο τρόπο είναι απαραίτητο σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί δημοσίου) να υπογραφούν ψηφιακά τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά πλέον αρχεία (αρχεία σε μορφή .pdf).

Που αποσκοπεί η ψηφιακή υπογραφή;
Η Ψηφιακή Υπογραφή στοχεύει στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή. Με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής αποδεικνύεται ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο δημιουργήθηκε πράγματι από τον συντάκτη που το υπογράφει, χωρίς να έχει αλλοιωθεί περαιτέρω.

Τι απαιτείται για να τοποθετηθεί η ψηφιακή υπογραφή;
Για να παραχθεί μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή απαιτείται καταρχήν η χρήση ενός έγκυρου Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, αλλά και η προμήθεια της κατάλληλης αξιόπιστης συσκευής για Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ/usb token). Σε αυτήν δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (qualified certificate).

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να μπορώ να υπογράφω ψηφιακά?
Υπό κανονικές συνθήκες η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Είναι δυνατόν να εκδοθεί και αυθημερόν, εφόσον υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης επίσκεψης σε ΚΕΠ.

Από  που μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες;
Στους δικτυακούς τόπους που βρίσκονται στο links

Δεν έχω γνώσεις από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως πχ να μετατρέπω έγγραφα σε pdf ή να παράγω αρχεία, όπως ζητούνται σε ένα διαγωνισμό.
Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης, εκτός από την εξειδικευμένη παραμετροποίηση των απαραίτητων προγραμμάτων και του αναγκαίου λογισμικού για την ορθή εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής αναλαμβάνει (χωρίς επιπλέον κόστος) την παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης προκειμένου να μπορεί ο εκάστοτε πελάτης να υπογράφει ψηφιακά, όπως απαιτείται από τον εκάστοτε δημόσιο διαγωνισμό. Συνεπώς οι υπηρεσίες μας ολοκληρώνονται μόνο όταν εσείς μπορείτε πλέον μόνοι σας να κάνετε όλη τη διαδικασία έκδοσης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή.

-Ποιός υπογράφει ψηφιακά τα έντυπα σε ένα διαγωνισμό δημοσίου?
Η διαδικασία αφορά στο άτομο που υπογράφει για λογαριασμό της εκάστοτε εταιρείας. Για παράδειγμα σε μια ατομική επιχείρηση, ψηφιακή υπογραφή θα χρειαζόταν να έχει ο ιδιοκτήτης. Διότι αυτός σε ένα διαγωνισμό δημοσίου θα υπέγραφε και θα επικύρωνε με το γνήσιο της υπογραφής του τις διάφορες Υπεύθυνες Δηλώσεις ή την Τεχνική Προσφορά για ένα έργο.

Τι γίνεται όταν συνυπογράφουν δύο άτομα για λογαριασμό μιας εταιρείας?
Εαν για παράδειγμα σε μια Ομμόρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) υπάρχουν δύο (2) εταίροι και βάσει καταστατικού υπογράφουν υποχρεωτικά και οι δύο (συνυπογράφουν) τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, την Οικονομική Προσφορά κτλ, τότε θα χρειαστούν δύο ψηφιακές υπογραφές. Κατά συνέπεια το κόστος θα είναι διπλάσιο καθώς θα απαιτηθούν δύο (2) USB TOKEN και ως εκ τούτου δύο φορές η ίδια διαδικασία εγκατάστασης. Αν σε μια εταιρεία όμως μπορεί να υπογράφει ο ένας μόνο εκπρόσωπος τα έντυπα που εκπροσωπούν την εταιρεία (βάσει καταστατικού), τότε εκδίδεται ψηφιακή υπογραφή μόνο για αυτόν, καθώς δεν απαιτείται για τους υπόλοιπους.

Τι σχέση έχουν τα Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά με την Ψηφιακή Υπογραφή?
Στο φυσικό κόσμο για να θεωρηθεί μια υπογραφή έγκυρη θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από κάποιο δημόσιο λειτουργό ότι είναι αυθεντική, ότι ανήκει στο πρόσωπο που υπέγραψε, και ότι υπάρχει ταύτιση μεταξύ του υπογράφοντος  και κάποιου δημόσιου εγγράφου π.χ Α.Δ.Τ που τον ταυτοποιεί. Για παράδειγμα, η εγκυρότητα της υπογραφής σε μια υπεύθυνη δήλωση μπορεί να γίνει στο φυσικό κόσμο με την επικύρωση από υπάλληλο των ΚΕΠ. Αντίστοιχα, στον ηλεκτρονικό κόσμο για να θεωρηθεί μια ψηφιακή υπογραφή έγκυρη, απαραίτητη είναι η έκδοση Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών. Τα Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά αφενός πιστοποιούν τη γνησιότητα της ψηφιακής υπογραφής, αφετέρου ταυτοποιούν το χρήστη που τη χρησιμοποιεί, όπως ακριβώς γίνεται από ένα δημόσιο λειτουργό. 

Πως εκδίδονται τα Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά?
Η έκδοση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου σε μία Αρχή Πιστοποίησης. Η πλέον αξιόπιστη Αρχή Πιστοποίησης στην Ελλάδα, είναι η ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου), η οποία χρησιμοποιείται για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. Η Αρχή Πιστοποίησης επιβεβαιώνει την ταυτότητα του αιτούντος και εκδίδει το πιστοποιητικό.

Useful (χρήσιμα) Links.

Ενημερωθείτε για τα Νέα.

Απλά και Κατανοητά.

Τι είπαν για εμάς οι πελάτες μας...

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία! Είστε πολύ εξυπηρετικοί, άμεσοι, συνεργάσιμοι.
-Chania Car and Trucks.
Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
-Dentalcom.
Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή!!!
-www.3stars.gr

Ευχαριστουμε τους συνεργάτες σας και τις υποδείξεις σας για τις διορθώσεις για μια καλη επιτυχια!

-Property Consultants