Ψηφιακή Υπογραφή - News

Κανονικά η Λειτουργία από τη νέα ΑΠΕΔ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε τη λειτουργία της νέας ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω της νέας ΑΠΕΔ, η απόκτηση της Ψηφιακής Υπογραφής...

Η Νέα ΑΠΕΔ σε Νέα Λειτουργία από 17 Ιανουαρίου 2022

Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh.

Αλλάζει η Χρονοσήμανση της ΑΠΕΔ

Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης του Ελληνικού Δημοσίου. Για την πρόσβαση της νέας Υπηρεσίας Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παρ...

Ψηφιακή Υπογραφή με χρήση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων με τη χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και πιστοποιητικού από την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA): Δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας 

 • Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υπογραφή για Φορείς Δημοσίου

  Υποχρεωτική είναι πλέον από 1.7.2015 η αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής
  Tα Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες, οι Ανεξάρ...


  What customers who trusted us said:

  Thank you very much for your time and for your effort to serve us. It is something very rare nowdays.

  -Imports - Exports of Electronic Systems
  You are very helpful and you helped us immediately. Thank you very much. We really appreciate it and thank you for your assistance.
  -Transports Company
  Thank you very much for your prompt service.
  -Logistics Services Company

  Thank you for the excellent cooperation we had regarding the digital signature!!!

  -www.3stars.gr

  powered by: criton