espa
company logo

Ψηφιακή Υπογραφή

Πιστοποιημένα USB TOKENS

Usb Tokens - ΕΔΔΥ [Νομικό Πλαίσιο]

Οι ΕΔΔΥ (Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής), είναι συσκευές USB TOKENS οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης των ψηφιακών πιστοποιητικών σε ασφαλές προστατευμένο χώρο.

Οι συσκευές USB token διαφέρουν τα γνωστά στικάκια μνήμης που αποθηκεύονται αρχεία, φωτογραφίες κλπ. Μια συσκευή USB token έχει ενσωματωμένο ένα «κρυπτογραφικό» τσιπ, που αποθηκεύει με ύψιστη ασφάλεια τα ιδιωτικά κλειδιά του κατόχου (εγκεκριμένα ψηφιακά πιστοποιητικά). Παρόλα αυτά μια ΕΔΔΥ έχει την εμφάνιση όπως ένα στικάκι μνήμης, και συνδέεται σε θύρα USB υπολογιστή (PC, φορητό).

Οι συκευές USB token πληρούν όλες τις προϋποθέσεις (τεχνικές, νομικές), και η χρήση της είναι υποχρεωτική με βάση τα διεθνή πρότυπα και νομοθεσία για αναγνωρισμένες ψηφιακές υπογραφές που αναγνωρίζονται νομικά ως ισότιμες των ιδιόχειρων σε έγγραφα. Η ΕΔΔΥ πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια Αξιολόγησης που ορίζονται στο Παράρτημα Ά της απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ όπως αυτή δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1730/24-11-2003.


Το Κέντρο Επενδύσεων ανήκει στη λίστα του Υπουργείου ΑΠΕΔ - Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (www.aped.gov.gr) καθώς τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως τώρα, έχουν παραληφθεί και έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή του υπουργείου (ΑΠΕΔ). 


Πιστοποιημένα USB TOKENS για Ψηφιακή Υπογραφή

Παρατίθεται η λίστα με τις ΕΔΔΥ που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού της ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου - Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Πολίτες). Η λίστα είναι ενδεικτική και προσδιορίζει τις ΕΔΔΥ που έχουν δοκιμαστεί, δηλαδή έχουν εκδοθεί και παραληφθεί ψηφιακά πιστοποιητικά σε αυτές.

Η εταιρεία μας τα τελευταία 5 έτη έχει χρησιμοποιήσει εκατοντάδες USB TOKEN για Διαγωνισμούς Δημοσίου, και σας προτείνει τη βέλτιση λύση - κόστους. Η λύση που σας προτείνουμε αφορά σε Ψηφιακά Πιστοποιητικά που έχουν δοκιμαστεί, και κατά συνέπεια οι Ψηφιακές Υπογραφές λειτουργούν ομαλά καθώς έχουν εκδοθεί και παραληφθεί σε αυτές τα ψηφιακά πιστοποιητικά κανονικά.

 


Η εμπειρία από τις Ψηφιακές Υπογραφές που έχουν τοποθετηθεί από την εταιρεία μας έως τώρα, μας έχει οδηγήσει στην χρήση ως επί το πλείστον των  USB Oberthur Token EVO και USB TOKEN Safenet. Τα συγκεκριμένα usb token έχουν επιδείξει βέβαιο αποτέλεσμα καλής λειτουργείας, καθώς σε παραπάνω από 4.000 εγκαταστάσεις από το έτος 2015, δεν υπήρξε κανένα ελλατωματικό προϊόν ή κάποια δυσλειτουργεία. 


USB Token EVO (Oberthur ID - One Cosmo V8.1) &
USB Safenet 5110 (IDPrime MD940)

Η εταιρεία μας παρέχει τα πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένα USB Oberthur Token EVO [Oberthur ID-One Cosmo V8.1] και USB TOKEN Safenet 5110 [IDPrime MD940] ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του Υπουργείου στα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά, όπως ισχύει από τις 17/1/2022. 

Αποτελούν την συνέχεια του USB Oberthur Token [Oberthur ID-One Cosmo V7.1] και Safenet eToken 5110 [IDPrime MD840] και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου για Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά.  Aπό τις αρχές του 2022 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά πιστοποιημένα e-token, λόγω της αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου στις Ψηφιακές Υπογραφές (ΑΠΕΔ - Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου).

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά Πιστοποιημένα USΒ TOKEN για τα οποία υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας. Εν αντιθέση με λοιπά usb tokens, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν παρουσίαζεται καμία δυσλειτουργεία, τεχνικό πρόβλημα, ασυμβατότητα (conflict) ή ελλατωματική χρήση. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά σε όλες μας τις εγκαταστάσεις Ψηφιακής Υπογραφής Πανελλαδικά.

USB Oberthur Token EVO [prospectus].

Σύντομη περιγραφή: Τα USB Token EVO [Oberthur ID-One Cosmo V8.1] / USB Gemalto IDPrime (MD940) είναι ηλεκτρονικές συσκευές που εξωτερικά μοιάζουν με μνήμη USB Flash. Σε αυτές τις ειδικές συσκευές αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά μιας Ηλεκτρονικής (Ψηφιακής) Υπογραφής (Digital Signature).  

Λεπτομέρειες: Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB.  Σ' αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά.Τα USB Token EVO [Oberthur ID-One Cosmo V8.1] / USB Gemalto IDPrime (MD940) είναι τα πλέον έγκυρα / πιστοποιημένα μοντέλο USB token τα οποία έχουν ελεγχθεί ως προς την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια με την χρήση δημοσίου κλειδιού (PKI) της διαδικτυακής πύλης ΑΠΕΔ. Είναι αναγνωρισμένα ως πιστοποιημένες ΕΔΔΥ από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τα e-token έχουν ελεγχθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα αναγνωρισμένων ΕΔΔΥ της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά: .

• Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ
• Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
• Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
• Λειτουργεί με όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά
• Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
• Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
• Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
• Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ 
• Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
• Χωρητικότητα 72Κ 
• Λειτουργικό Java
• Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
• Συμβατό με Windows 10, 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit)
• Αδιάβροχο
• Πιστοποίηση IPX7

Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Size/Color: 50mm (L) x 20mm (P) x 8mm (A)/White
Communication interface: USB full speed
Power supply: 5V DC/50mA maximum
LED: 1 LED status indicator
Operating temperature: 0º C-55º C (32°F-122°F)
Humidity: 0-90% without condensation
EEPROM memory: from 66KB up to 128KB depending upon secure element
Cryptographic algorithms: AES-128, DES, 3DES, RSA, Elliptic curve (depending upon secure element)
Hashing: SHA-1; SHA-256
RSA key length: 1024 bits / 2048 bits
Standards and certifications: Microsoft WHQL: 2000, 2003, XP, Vista, 2008, 2008 R2, 7EN 60950/IEC 60950, EMV 2000 Level 1, PC/SC, CCID, CE, FCC, VCCI, RoHS Compliant, USB Full Speed
Operating systems (32 and 64 bits): Win 2000 | Win XP | Win Vista | Win 7 | Win 8 | Win 8.1 | Win 10 | Win Server 2003 | Win Server 2008 | Windows CE 5.0 | Mac OS X | Linux | Android ™ 3.1 and above


Η εμπειρία από τις Ψηφιακές Υπογραφές που έχουν τοποθετηθεί από την εταιρεία μας από το 2015 εώς το 2020, μας έχει οδηγήσει στην χρήση ως επί το πλείστον των USB SAFENET e-token 5110, 5100 και USB token Athena ID. Τα παραπάνω usb token έχουν επιδείξει βέβαιο αποτέλεσμα καλής λειτουργείας, καθώς σε παραπάνω από 4.000 εγκαταστάσεις από το έτος 2015, δεν υπήρξε κανένα ελλατωματικό προϊόν ή κάποια δυσλειτουργεία. 


USB Safenet e-token 5110:  

To Safenet eToken 5110 αποτελεί την συνέχεια του Safenet 5100 και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως ΕΔΔΥ για όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά. 

Η εμπειρία από τη χρήση των USB TOKEN SAFENET 5110 (με εγγύηση καλής λειτουργίας) έδειξε ότι δεν παρουσιάστηκε καμία δυσλειτουργεία, τεχνικό πρόβλημα, ασυμβατότητα (conflict) ή ελλατωματική χρήση. Αυτό αποδείχτηκε μέσα από πλήθος εγκαταστάσεων Ψηφιακής Υπογραφής Πανελλαδικά.

Σύντομη περιγραφή: To Safenet eToken 5110 αποτελεί ΕΔΔΥ η οποία λειτουργεί με όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά. Ως ΕΔΔΥ είναι πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ και πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003). Η χωρητικότητά της είναι 72Κ ενώ το λειτουργικό της είναι Java. Συνοδεύεται από λειτουργικό MW και είναι συμβατό με Windows 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit),  καθώς και Windows Server 2003/RS (32/64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit). Επίσης είναι αδιάβροχο φέροντας πιστοποίηση IPX7.

Λεπτομέρειες: Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB.  Σ' αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Το usb token Safenet e-token 5110 έχει ελεγχθεί και περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωρισμένων ΕΔΔΥ της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ-http://www.yap.gov.gr/) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ
• Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
• Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
• Λειτουργεί με όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά
• Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
• Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
• Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
• Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ 
• Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
• Χωρητικότητα 72Κ 
• Λειτουργικό Java
• Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
• Συμβατό με Windows 10, 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit), 
• Αδιάβροχο
• Πιστοποίηση IPX7
 


USB Safenet e-token 5100

To Safenet eToken 5100 καλύπτει την ανάγκη σε συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα (οπως πχ Υπολογιστές με Windows XP) και είναι άμεσα διαθέσιμο από την εταιρεία μας (καλύπτει κανονικά όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως ΕΔΔΥ για όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά). 

​​
USB SAFENET e-token 5100-5110

Σύντομη περιγραφή: To Safenet eToken 5100 αποτελεί ΕΔΔΥ η οποία λειτουργεί με όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά. Ως ΕΔΔΥ είναι πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ και πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003). Η χωρητικότητά της είναι 72Κ ενώ το λειτουργικό της είναι Java. Συνοδεύεται από λειτουργικό MW και είναι συμβατό με Windows 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit), XP, Linux & MacOS καθώς και Windows Server 2003/RS (32/64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit). Επίσης είναι αδιάβροχο φέροντας πιστοποίηση IPX7.

Λεπτομέρειες: Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB.  Σ' αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Το usb token Safenet e-token 5100  έχει ελεγχθεί και περιλαμβάνεται στη λίστα εγκεκριμένων ΕΔΔΥ της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ-http://www.yap.gov.gr/) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ
 • Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
 • Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
 • Λειτουργεί με όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά
 • Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
 • Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
 • Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
 • Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ 
 • Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
 • Χωρητικότητα 72Κ
 • Λειτουργικό Java
 • Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
 • Συμβατό με Windows 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit), XP, Linux & MacOS
 • Πιστοποίηση IPX7

 


USB token Athena ID


Σύντομη περιγραφή: Το USB token Athena ID Protect αποτελεί ΕΔΔΥ η οποία λειτουργεί με όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά. 

Λεπτομέρειες: Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB. Σε αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Το usb token ATHENA ID PROTECT  έχει ελεγχθεί και περιλαμβάνεται στη λίστα εγκεκριμένων ΕΔΔΥ της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ www.yap.gov.gr) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ
 • Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
 • Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
 • Λειτουργεί με όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά
 • Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
 • Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
 • Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
 • Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ 
 • Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 29563 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
 • Χωρητικότητα 72Κ 
 • Λειτουργικό Java
 • Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
 • Συμβατό με Windows 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit), XP, Linux & MacOS
 • Πιστοποίηση IPX7

Τι είπαν οι πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε και την προσπάθεια που κάνατε για να μας εξυπηρετήσετε. Είναι σπάνιο αυτό στις μέρες μας

-Εμπόριο Ηλεκτρονικών
Είσαστε πολύ εξυπηρετικοί και μας βοηθήσατε άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμούμε ιδιαιτέρως και σας ευχαριστούμε για την βοήθειά σας. Ευχόμαστε καλές δουλειές
-Μεταφορές - Μετακομίσεις
Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή!!!
-www.3stars.gr

Σας ευχαριστούμε για το προσωπικό σας ενδιαφέρον που επιμένετε να διατηρείτε για την περίοδο που υποστηρίξατε τη συμμετοχή μας για τον διαγωνισμό του Μ.Σ.

-Εμπόριο Ειδών Διατροφής.

powered by: criton