Γενικές Πληροφορίες Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Γενικές Πληροφορίες Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Οι Δημόσιοι Διαγωνισμοί προϊόντων/ υπηρεσιών αφορούν σε κρατικές προμήθειες. Είναι οι αγορές που πραγματοποιούν οι διάφοροι φορείς όπως:

  • υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Νοσοκομεία, ΕΛΑΣ, ΓΕΣ, Πυροσβεστικό σώμα κτλ), 
  • οι τοπικές αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) και
  • οι ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ), 

Οι αγορές αυτές γίνονται σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες και περιλαμβάνουν αγαθά, έργα και υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των παραπάνω φορέων.

Όπως κάθε αγοραστής, έτσι και το Δημόσιο, προκειμένου να καταλήξει στο προϊόν της επιλογής του, πραγματοποιεί μια έρευνα αγοράς. Σε αντίθεση όμως με τους ιδιώτες, το Δημόσιο δεν πηγαίνει από προμηθευτή σε προμηθευτή για να βρει τη συμφερότερη προσφορά, αλλά καλεί τους προμηθευτές, με τη μορφή Δημόσιου Διαγωνισμού, να του υποβάλουν τις προσφορές τους.

Γενικά, οι κρατικές προμήθειες ή προμήθειες του Δημοσίου, ολοκληρώνονται με τη βοήθεια γραπτών συμβάσεων, των "συμβάσεων των προμηθειών του δημοσίου" ή απλά "συμβάσεων του δημοσίου", όπως αποκαλούνται. Αυτές είναι που καθορίζουν το περιεχόμενο και τους όρους μιας συμφωνίας μεταξύ ενός φορέα (που είναι η αναθέτουσα αρχή της σύμβασης) και ιδιωτών/ επιχειρήσεων (των προμηθευτών).

Aπό την 01/01/2014 έχει γίνει υποχρεωτική η διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ). Σε πρώτη φάση αφορά σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με προϋπολογισμό πάνω από €60.000 (Νόμος 4155/2013).

Αναλαμβάνουμε πλήρως την υποστήριξη επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου.

Τι είπαν οι πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

Το τεχνικό σας τμήμα, συγκριτικά με πολλούς άλλους που έχουμε συνεργαστεί, είναι πολύ καλύτεροι με διαφορά.

-Πλαστικά Είδη
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, πλέον της εκπληκτικής κατανόησης και βοήθειας που μας μεταφέρατε και αισθανθήκαμε.
-Μουσικό Σχολείο.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία! Είστε πολύ εξυπηρετικοί, άμεσοι, συνεργάσιμοι.
-Chania Car and Trucks.
Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
-Dentalcom.