ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στους τοµείς του έτοιμου  σκυροδέµατος, των υποστρωµάτων δαπέδων,  των λατοµικών και των ασφαλτικών προϊόντων 
και αποτέλεσε µία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις 
στην Κρήτη.Σήµερα η εταιρεία διαθέτει στο νοµό Χανίων πέντε σύγχρονες µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέματος, ειδικές µονάδες παραγωγής υποστρωµάτων δαπέδων, µία µονάδα παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων και ένα ιδιόκτητο λατοµείο µαρµάρου ενώ συµµετέχει και σε ιδιόκτητο λατοµείο αδρανών υλικών 
στο Χορδάκι Χανίων.

Τι είπαν για εμάς οι πελάτες μας...

Ευχαριστουμε τους συνεργάτες σας και τις υποδείξεις σας για τις διορθώσεις για μια καλη επιτυχια!

-Property Consultants
Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή!!!
-www.3stars.gr
Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
-Dentalcom.

Το τεχνικό σας τμήμα, συγκριτικά με πολλούς άλλους που έχουμε συνεργαστεί, είναι πολύ καλύτεροι με διαφορά.

-Πλαστικά Είδη