ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στους τοµείς του έτοιμου  σκυροδέµατος, των υποστρωµάτων δαπέδων,  των λατοµικών και των ασφαλτικών προϊόντων 
και αποτέλεσε µία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις 
στην Κρήτη.Σήµερα η εταιρεία διαθέτει στο νοµό Χανίων πέντε σύγχρονες µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέματος, ειδικές µονάδες παραγωγής υποστρωµάτων δαπέδων, µία µονάδα παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων και ένα ιδιόκτητο λατοµείο µαρµάρου ενώ συµµετέχει και σε ιδιόκτητο λατοµείο αδρανών υλικών 
στο Χορδάκι Χανίων.

Τι είπαν για εμάς οι πελάτες μας...

Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή!!!
-www.3stars.gr

Το τεχνικό σας τμήμα, συγκριτικά με πολλούς άλλους που έχουμε συνεργαστεί, είναι πολύ καλύτεροι με διαφορά.

-Πλαστικά Είδη
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, πλέον της εκπληκτικής κατανόησης και βοήθειας που μας μεταφέρατε και αισθανθήκαμε.
-Μουσικό Σχολείο.

Σας ευχαριστούμε για το προσωπικό σας ενδιαφέρον που επιμένετε να διατηρείτε για την περίοδο που υποστηρίξατε τη συμμετοχή μας για τον διαγωνισμό του Μ.Σ.

-Εμπόριο Ειδών Διατροφής.