ΔΕΠΤΑΗ - Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου

ΔΕΠΤΑΗ Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ) είναι μια αμιγής δημοτική επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου αποτελώντας την αναπτυξιακή του εταιρεία.Ιδρύθηκε το 1985 με αρχικό αντικείμενο την εκμετάλλευση καταστημάτων τουρισμού και αναψυχής (επιχειρηματικός τομέας) και αργότερα οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν στη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου (πολιτιστικός τομέας) αλλά και στην υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του γενικότερα (αναπτυξιακός τομέας).

Τι είπαν οι πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
-Dentalcom.

Ευχαριστουμε τους συνεργάτες σας και τις υποδείξεις σας για τις διορθώσεις για μια καλη επιτυχια!

-Property Consultants

Το τεχνικό σας τμήμα, συγκριτικά με πολλούς άλλους που έχουμε συνεργαστεί, είναι πολύ καλύτεροι με διαφορά.

-Πλαστικά Είδη
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, πλέον της εκπληκτικής κατανόησης και βοήθειας που μας μεταφέρατε και αισθανθήκαμε.
-Μουσικό Σχολείο.