espa
company logo

Ψηφιακή Υπογραφή

Ψηφιακή Υπογραφή ⬣ Usb Token - Επεξηγήσεις


Η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως τη διαδικασία για απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής. Έχοντας εξυπηρετήσει επιτυχώς εκατοντάδες Επιχειρήσεις και Φορείς Δημοσίου (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ), είμαστε σε θέση να παρέχουμε Απλοποιημένες Διαδικασίες, Άμεσα, Αξιόπιστα και Υπεύθυνα σε όλη την Ελλάδα. Αναλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου η διαδικασία ώστε μια επιχείρηση ή ένας δημόσιος φορέας να υπογράφει ψηφιακά.
 

 Συγκεκριμένα παρέχεται:

 ⬣ Η Απόκτηση και η Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού/ usb token άμεσα.

 ⬣ Παραμετροποίηση Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών [usb token].

 ⬣ Εγκατάσταση των Αναγκαίων Προγραμμάτων [σε υπολογιστή/ ές].

 ⬣ Άρτια εκπαίδευση χρήστη για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων.

 ⬣ Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη.


Το Κέντρο Επενδύσεων διαθέτει εξειδίκευση και μοναδική εμπειρία στην εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής, με γνώμονα την ορθή και άρτια ολοκλήρωση της διαδικασίας. Από την υποχρεωτική μετάβαση στην χρήση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής, έχουμε αναλάβει επιτυχώς πλήθος εγκαταστάσεων. Ο μεγάλος αριθμός των έργων που έχουμε διεκπεραιώσει και οι σταθερές συνεργασίες με τους πελάτες, σε συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνογνωσίας, μας καθιστά ως ένα πρότυπο γραφείο.

Στόχος μας είναι να μπορεί επιτυχώς ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας επιχείρησης ή ενός φορέα να υπογράφει ψηφιακά, εύκολα και γρήγορα. Η διαδικασία γίνεται εξ' ολοκλήρου από μέρους μας, χωρίς να χρειαστεί ο εκάστοτε πελάτης να δαπανήσει χρόνο για αναμονές, επικοινωνία με υπουργεία, επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε υπηρεσίες κτλ.

Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 2810823002, ή συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να σας καλέσουμε.

 


⬡ Τι είναι η Ψηφιακή Υπογραφή

⬡ Που απαιτείται η Ψηφιακή Υπογραφή

⬡ Ποιοί Είμαστε [Κέντρο Επενδύσεων]

⬡ Πιστοποιημένα USB TOKENS

⬡ USB Token EVO (Oberthur) & USB Gemalto IDPrime
⬡ USB Safenet e-token 5110
⬡ USB Safenet e-token 5100
⬡ USB token Athena ID

⬡ Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς καθώς αποτελεί το μόνο μέσο για την επικύρωση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων. Στην ουσία η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί το αντίστοιχο της φυσική υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο. Η αναγκαιότητα της απόκτησής της, φαίνεται στο γεγονός πως είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου που διενεργούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Είναι επίσης μεγάλης σημασίας να γνωρίζετε πως για την ορθή συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου απαιτείται ολοκληρωμένη εγκατάσταση του USB TOKEN, των αντίστοιχων λογισμικών και πιστοποιητικών. Η χρήση μιας απλής ηλεκτρονικής “υπογραφής” ή “signature” από οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης δεν γίνεται δεκτή σε διαγωνισμούς δημοσίου.

 


Που απαιτείται η Ψηφιακή Υπογραφή

Η εταιρεία μας τα τελευταία 6 έτη έχει αναλάβει πλήθος εγκαταστάσεων σε USB TOKENS για περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση Ψηφιακής Υπογραφής, όπως:

 • σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου προκειμένου να μπορεί να λάβει μέρος μια επιχείρηση (ΕΣΗΔΗΣ, cosmoONE, iSupplies).
 • σε επαγγελματικές κατηγορίες όπως Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί, Ιατροί, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Κτηματομεσίτες, Οικονομολόγοι.
 • σε περιπτώσεις Φορέων Δημοσίου όπως Δημόσιοι Υπάλληλοι, Αιρετοί, Εκπαιδευτικοί.
 • σε περιπτώσεις υποχρεωτικής χρήσης της Ψηφιακής Υπογραφής, όπως Αναπτυξιακός Νόμος.

Έχοντας εμπειρία άνω των 8.000 εγκαταστάσεων, προτείνουμε τη βέλτιστη λύση - κόστους [value for money]. Ρωτήστε μας ποιά USB TOKENS σας προτείνουμε, ποιά έχουν δοκιμαστεί, καθώς επίσης που οι Ψηφιακές Υπογραφές λειτουργούν ομαλά.

 


Ποιοί Είμαστε

To Κέντρο Επενδύσεων αποτελεί ένα κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται πανελλαδικά και πάνω από 10 έτη στην Υποστήριξη Επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τους επιχειρηματικούς φορείς τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πιστοποιημένη Εταιρεία κατά ISO 9001: 2015
Αναγνωρισμένος Προμηθευτής ΑΠΕΔ (aped.gov.gr)

 

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδίκευση και μοναδική εμπειρία στην εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής καθώς και στην διενέργεια Διαγωνισμών Δημοσίου. Από την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών δημοσίου (μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ), έχουμε αναλάβει επιτυχώς πλήθος εγκαταστάσεων ψηφιακών υπογραφών καθώς και υποβολές διαγωνισμών δημοσίου.

Από το 2015 οι εγκαταστάσεις Ψηφιακής Υπογραφής που έχει αναλάβει η εταιρεία μας υπερβαίνουν στον αριθμό τις 8.000, ενώ οι υποβολές διαγωνισμών δημοσίου ξεπερνούν τις 15.000. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες αφορούν τόσο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου [Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί] - δείτε εδώ Ενδεικτικό πελατολόγιο Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα), όσο και δημοσίου δικαίου [Δήμοι, ευρύτεροι φορείς Δημοσίου, Αναθέτουσες Αρχές, ΝΠΔΔ του Ελληνικού Δημοσίου] - δείτε εδώ Ενδεικτικοί Φορείς Δημοσίου τομέα.

Οι Δυνάμεις μας είναι (α) Αξιοπιστία & Υπευθυνότητα - (β) Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση - (γ) Ουσιαστική Στήριξη & Υπευθυνότητα- (δ) Κάλυψη πραγματικών αναγκών.

 


Πιστοποιημένα USB TOKENS για Ψηφιακή Υπογραφή

Οι ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής), είναι συσκευές USB TOKENS οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης των ψηφιακών πιστοποιητικών σε ασφαλές προστατευμένο χώρο. Πλέον τα νέα αποδεκτά USB TOKEN μετονομάζονται σε ΕΔΔΥ: Εκεκριμένες Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής. 

Οι συσκευές USB token διαφέρουν τα γνωστά στικάκια μνήμης που αποθηκεύονται αρχεία, φωτογραφίες κλπ. Μια συσκευή USB token έχει ενσωματωμένο ένα «κρυπτογραφικό» τσιπ, που αποθηκεύει με ύψιστη ασφάλεια τα ιδιωτικά κλειδιά του κατόχου (αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά). Παρόλα αυτά μια ΑΔΔΥ έχει την εμφάνιση όπως ένα στικάκι μνήμης, και συνδέεται σε θύρα USB υπολογιστή (PC, φορητό).

Οι συκευές USB token πληρούν όλες τις προϋποθέσεις (τεχνικές, νομικές), και η χρήση της είναι υποχρεωτική με βάση τα διεθνή πρότυπα και νομοθεσία για αναγνωρισμένες ψηφιακές υπογραφές που αναγνωρίζονται νομικά ως ισότιμες των ιδιόχειρων σε έγγραφα. Η ΑΔΔΥ πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια Αξιολόγησης που ορίζονται στο Παράρτημα Ά της απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ όπως αυτή δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1730/24-11-2003.

Παρατίθεται η λίστα με τις ΕΔΔΥ που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ (Υ.Α.Π. Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου - Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Πολίτες). Η λίστα είναι ενδεικτική και προσδιορίζει τις ΕΔΔΥ που έχουν δοκιμαστεί, δηλαδή έχουν εκδοθεί και παραληφθεί ψηφιακά πιστοποιητικά σε αυτές.

Η εταιρεία μας τα τελευταία 5 έτη έχει χρησιμοποιήσει εκατοντάδες USB TOKEN για Διαγωνισμούς Δημοσίου, και σας προτείνει τη βέλτιση λύση - κόστους. Η λύση που σας προτείνουμε αφορά σε Ψηφιακά Πιστοποιητικά που έχουν δοκιμαστεί, και κατά συνέπεια οι Ψηφιακές Υπογραφές λειτουργούν ομαλά καθώς έχουν εκδοθεί και παραληφθεί σε αυτές τα ψηφιακά πιστοποιητικά κανονικά.Η εταιρεία* μας τα τελευταία 6 έτη έχει χρησιμοποιήσει εκατοντάδες USB TOKENS για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Αναπτυξιακό Νόμο, Κτηματολόγιο, Φορείς Δημοσίου κτλ και σας προτείνει τη βέλτιση λύση - κόστους [value for money].

Ρωτήστε μας ποιά USB STICKS σας προτείνουμε, ποιά έχουν δοκιμαστεί, καθώς επίσης που οι Ψηφιακές Υπογραφές λειτουργούν ομαλά. Προτείνονται τα Usb Tokens (βάσει λίστας Υπουργείου των ΑΔΔΥ) που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ (ΥΑΠ - Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου/ ΑΠΕΔ).
 


Το Κέντρο Επενδύσεων ανήκει στη λίστα του Υπουργείου ΑΠΕΔ - Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (www.aped.gov.gr) καθώς τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως τώρα, έχουν παραληφθεί και έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή του υπουργείου (ΕΡΜΗ).


Προτείνονται τα Usb Tokens (βάσει λίστας προδιαγραφών Υπουργείου) που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του ΕΡΜΗ.

Η εταιρεία μας παρέχει τα πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένα [Πιστοποιημένα] Usb Tokens ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του Υπουργείου για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, όπως ισχύει από το 2020.

Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά USB TOKEN τα οποία έχουν ελεγχθεί και για τα οποία υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας. Περιλαμβάνονται στην λίστα αναγνωρισμένων ΑΔΔΥ Υπουργείου καλύπτωντας όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής - ΥΑΠ).

Πέραν από την δωρεάν ετήσια τεχνική υποστήριξη που παρέχεται, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα ακόλουθα δεν παρουσίαζουν καμία δυσλειτουργεία, τεχνικό πρόβλημα, ασυμβατότητα (conflict) ή ελλατωματική χρήση. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά σε όλες μας τις εγκαταστάσεις Ψηφιακής Υπογραφής Πανελλαδικά.


 

USB Token EVO (Oberthur ID) & USB Gemalto IDPrime (MD840)

Η εταιρεία μας παρέχει τα πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένα USB Oberthur Token EVO [ID-One Cosmo V8.1] και USB TOKEN Safenet [IDPrime MD840] ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του Υπουργείου στα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, όπως ισχύει από το 2020.

Aπό τις αρχές του 2020 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά το USB Oberthur Token EVO και το Gemalto IDPrime MD840 (SAC 10.5) λόγω της αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου στις Ψηφιακές Υπογραφές (ΑΠΕΔ - Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου).

Τα νέα USB TOKEN που είναι πλέον αποδεκτά έχουν μετονομαστεί από ΑΔΔΥ σε ΕΔΔΥ: Εκεκριμένες Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής. Μπορείτε να δείτε εδώ την Προγραμματισμένη αναβάθμιση της ΑΠΕΔ.

Τα εν λόγω USB TOKEN USB Oberthur Token EVO & Gemalto IDPrime MD840 (αποτελούν την συνέχεια του Safenet 5100/ 5110).

    

 

USB Token EVO & USB Gemalto IDPrime

Η εταιρεία μας παρέχει τα πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένα USB Oberthur Token EVO [Oberthur ID-One Cosmo V8.1] και USB TOKEN Safenet [IDPrime MD840] ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του Υπουργείου στα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, όπως ισχύει από το 2020.

Αποτελούν την συνέχεια του Safenet eToken 5110 και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Aπό τις αρχές του 2020 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά πιστοποιημένα e-token, λόγω της αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου στις Ψηφιακές Υπογραφές (ΑΠΕΔ - Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου), όπου οι ΑΔΔΥ μετονομάζονται σε ΕΔΔΥ: Εκεκριμένες Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής.

USB Oberthur Token EVO [prospectus].

Σύντομη περιγραφή:

Το USB Oberthur Token EVO / USB Gemalto IDPrime είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB Flash. Σε αυτήν ειδική συσκευή αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά μιας Ηλεκτρονικής (Ψηφιακής) Υπογραφής (Digital Signature).

Λεπτομέρειες:

Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB. Σ' αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά.Το USB Token EVO [Oberthur ID-One Cosmo V8.1] / USB Gemalto IDPrime (MD840 - SAC 10.5) είναι το πλέον έγκυρο / πιστοποιημένο μοντέλο USB token το οποίο έχει ελεγχθεί ως προς την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια με την χρήση δημοσίου κλειδιού (PKI) της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ. Είναι αναγνωρισμένο ως πιστοποιημένο ΑΑΔΥ από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τα e-token έχουν ελεγχθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα αναγνωρισμένων ΑΑΔΥ της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ-http://www.yap.gov.gr/) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και τα οποία μετονομάζονται σε Εγκεκριμένες Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ) Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά: .

• Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΑΔΔΥ/ ΕΔΔΥ
• Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
• Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
• Λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά
• Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
• Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
• Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
• Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+
• Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
• Χωρητικότητα 72Κ
• Λειτουργικό Java
• Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
• Συμβατό με Windows 10, 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit)
• Αδιάβροχο
• Πιστοποίηση IPX7

Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Size/Color: 50mm (L) x 20mm (P) x 8mm (A)/White
Communication interface: USB full speed
Power supply: 5V DC/50mA maximum
LED: 1 LED status indicator
Operating temperature: 0º C-55º C (32°F-122°F)
Humidity: 0-90% without condensation
EEPROM memory: from 66KB up to 128KB depending upon secure element
Cryptographic algorithms: AES-128, DES, 3DES, RSA, Elliptic curve (depending upon secure element)
Hashing: SHA-1; SHA-256
RSA key length: 1024 bits / 2048 bits
Standards and certifications: Microsoft WHQL: 2000, 2003, XP, Vista, 2008, 2008 R2, 7EN 60950/IEC 60950, EMV 2000 Level 1, PC/SC, CCID, CE, FCC, VCCI, RoHS Compliant, USB Full Speed
Operating systems (32 and 64 bits): Win 2000 | Win XP | Win Vista | Win 7 | Win 8 | Win 8.1 | Win 10 | Win Server 2003 | Win Server 2008 | Windows CE 5.0 | Mac OS X | Linux | Android ™ 3.1 and above


Η εμπειρία από τις Ψηφιακές Υπογραφές που είχαν τοποθετηθεί από την εταιρεία μας από το 2015 εώς το 2020, μας είχε οδηγήσει στην χρήση ως επί το πλείστον των USB SAFENET e-token 5110, 5100 και USB token Athena ID. Τα παραπάνω usb token είχαν επιδείξει βέβαιο αποτέλεσμα καλής λειτουργείας, καθώς σε παραπάνω από 4.000 εγκαταστάσεις, δεν υπήρξε κανένα ελλατωματικό προϊόν ή κάποια δυσλειτουργεία.


USB Safenet e-token 5110

To Safenet eToken 5110 αποτελεί την συνέχεια του Safenet 5100 και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως ΑΔΔΥ για όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά.

Η εμπειρία από τη χρήση των USB TOKEN SAFENET 5110 (με εγγύηση καλής λειτουργίας) έδειξε ότι δεν παρουσιάστηκε καμία δυσλειτουργεία, τεχνικό πρόβλημα, ασυμβατότητα (conflict) ή ελλατωματική χρήση. Αυτό αποδείχτηκε μέσα από πλήθος εγκαταστάσεων Ψηφιακής Υπογραφής Πανελλαδικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (prospectus).

Σύντομη περιγραφή: To Safenet eToken 5110 αποτελεί ΑΔΔΥ η οποία λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Ως ΑΔΔΥ είναι πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ και πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003). Η χωρητικότητά της είναι 72Κ ενώ το λειτουργικό της είναι Java. Συνοδεύεται από λειτουργικό MW και είναι συμβατό με Windows 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit), καθώς και Windows Server 2003/RS (32/64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit). Επίσης είναι αδιάβροχο φέροντας πιστοποίηση IPX7.

Λεπτομέρειες: Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB. Σ' αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Το usb token Safenet e-token 5110 έχει ελεγχθεί και περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωρισμένων ΑΑΔΥ της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ-http://www.yap.gov.gr/) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΑΔΔΥ
• Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
• Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
• Λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά
• Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
• Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
• Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
• Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+
• Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
• Χωρητικότητα 72Κ
• Λειτουργικό Java
• Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
• Συμβατό με Windows 10, 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit),
• Αδιάβροχο
• Πιστοποίηση IPX7


USB Safenet e-token 5100

To Safenet eToken 5100 καλύπτει την ανάγκη σε συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα (οπως πχ Υπολογιστές με Windows XP) και είναι άμεσα διαθέσιμο από την εταιρεία μας (καλύπτει κανονικά όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως ΑΔΔΥ για όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά).

USB SAFENET e-token 5100-5110

Σύντομη περιγραφή: To Safenet eToken 5100 αποτελεί ΑΔΔΥ η οποία λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Ως ΑΔΔΥ είναι πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ και πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003). Η χωρητικότητά της είναι 72Κ ενώ το λειτουργικό της είναι Java. Συνοδεύεται από λειτουργικό MW και είναι συμβατό με Windows 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit), XP, Linux & MacOS καθώς και Windows Server 2003/RS (32/64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit). Επίσης είναι αδιάβροχο φέροντας πιστοποίηση IPX7.

Λεπτομέρειες: Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB. Σ' αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Το usb token Safenet e-token 5100 έχει ελεγχθεί και περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωρισμένων ΑΑΔΥ της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ-http://www.yap.gov.gr/) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΑΔΔΥ
 • Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
 • Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
 • Λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά
 • Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
 • Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
 • Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
 • Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+
 • Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
 • Χωρητικότητα 72Κ
 • Λειτουργικό Java
 • Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
 • Συμβατό με Windows 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit), XP, Linux & MacOS
 • Πιστοποίηση IPX7

USB token Athena ID

Σύντομη περιγραφή: Το USB token Athena ID Protect αποτελεί ΑΔΔΥ η οποία λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά.

Λεπτομέρειες: Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB. Σε αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Το usb token ATHENA ID PROTECT έχει ελεγχθεί και περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωρισμένων ΑΑΔΥ της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ www.yap.gov.gr) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 • Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής
 • ΑΔΔΥΣυσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
 • Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
 • Λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά
 • Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
 • Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
 • Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
 • Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+
 • Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 29563 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
 • Χωρητικότητα 72Κ
 • Λειτουργικό Java
 • Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
 • Συμβατό με Windows 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit), XP, Linux & MacOS
 • Πιστοποίηση IPX7

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Tα eToken (USB Oberthur Token EVO και USB TOKEN Safenet Gemalto) είναι συσκευές που εξωτερικά μοιάζουν με μνήμη USB, στα οποία αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Ο παρεχόμενος εξοπλισμός αποτελεί πιστοποιημένη ΑΔΔΥ και πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003):

-Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΑΔΔΥ/ ΕΔΔΥ
-Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
-Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
-Λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά
-Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
-Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
-Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
-Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+
-Χωρητικότητα 72Κ
-Λειτουργικό Java
-Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
-Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012 and 2012 R2, Windows 7, Mac OS, Linux, Windows 8, Windows 10
-Πιστοποίηση IP

 

Η εμπειρία από τις Ψηφιακές Υπογραφές που έχουν τοποθετηθεί από την εταιρεία μας έως τώρα, μας έχει οδηγήσει στην χρήση ως επί το πλείστον των USB Oberthur Token EVO [Oberthur ID-One Cosmo V8.1] και USB TOKEN Safenet [IDPrime MD840] για τα έτη 2020 - 2021. Τα συγκεκριμένα usb token έχουν επιδείξει βέβαιο αποτέλεσμα καλής λειτουργείας, καθώς σε παραπάνω από 4.000 εγκαταστάσεις από το έτος 2015, δεν υπήρξε κανένα ελλατωματικό προϊόν ή κάποια δυσλειτουργεία.


 

powered by: criton