espa
company logo

Ψηφιακή Υπογραφή

Certification of the Investment Center [Blackbird Group] according to International ISO Standards


The company Investment Center [Blackbird Business Consultants Group] applies ISO 9001:2015, 45001:2018 & 14001:2015 quality system. Our company trusted the technical competence of the BQC Organization  and was certified according to the standards of management systems: 

 

ISO 9001:2015, international Quality Management Standard

ISO 45001:2018, international Standard for Occupational Health and Safety Management Systems

ISO 14001:2015, international Standard for Environmental Management Systems

 

The scope of the System is activity in the field of Business Consulting, Business Development and IT/ Digital Signature Services. The services for which the Investment Center has been certified according to the above ISO systems cover the following areas:

 

 

  

 


Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.

Το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 στη νέα έκδοση του έτους 2015, εκτός των άλλων απαιτήσεων, επιβάλει την ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιεί η εταιρεία και τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων που οδηγούν σε συνεχή βελτίωσή της.

Μια εταιρεία που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα  Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, εφόσον είναι πιστοποιημένο, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου όπως η συνεχής βελτίωση, περιλαμβάνοντας διαδικασίες ελέγχου της αποδοτικότητας των διεργασιών Υλοποίησης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015 εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας η οποία καταβάλει κάθε προσπάθεια για:

- Την Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών

- Τη Συνεχής Βελτίωση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσίας και Προϊόντων, της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας και προσπάθεια επίτευξης των στόχων.

Η επίτευξη των παραπάνω απαιτήσεων καθορίζεται μέσα από τις βασικές Διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

• Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα
από τις ετήσιες Ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κλπ.

• Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του Πελάτη.

• Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των Προμηθευτών.

• Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του Προσωπικού.

• Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού Ικανοποίησης των Πελατών.

• Η εξασφάλιση των απαραίτητων Πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

• Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και να εφαρμοστούν οι απαραίτητες Ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η συνολική εφαρμογή των Αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του Προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 


Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 45001:2018

Το πρότυπο ISO 45001:2015 αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.

Το πρότυπο EN ISO 45001 στη νέα έκδοση του έτους 2018,  απαιτεί μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση των διαδικασιών της εταιρείας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, προκειμένου να  επιτυγχάνεται η πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Το Σύστημα Διασφάλισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΝ ISO 45001:2018 εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, η οποία καταβάλει κάθε προσπάθεια για:

Η εταιρεία μας δηλώνει ότι υποστηρίζει σθεναρά το πνεύμα και το γράμμα της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, όπως αυτή εκφράζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους.

 


Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 14001:2015

Το πρότυπο ISO 14001:2015 αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.

Το πρότυπο EN ISO 14001 στη νέα έκδοση του έτους 2015, μεταξύ των απαιτήσεων του, επιβάλει στην εταιρεία την πρόληψη της ρύπανσης και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,, προκειμένου να προλαμβάνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, η οποία καταβάλει κάθε προσπάθεια για:

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει πιθανές αιτίες ρύπανσης και να επιτυγχάνει υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψιν την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στόχος της εταιρείας είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της στην αειφόρο ανάπτυξη και η αναγνώριση της ως ενός από τους πρωτοπόρους του κλάδου στην προστασία του περιβάλλοντος.

powered by: criton