Usb Token Ψηφιακής Υπογραφής SAFENET 5110cc [μόνο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ]

Κόστος60,00 €
ΦΠΑ 24%14,40 €
Συνολικό Κόστος74,40 €

 

Περιγραφή Προϊόντος:

Το USB Safenet eToken 5110cc [Gemalto/ Thales/ MD 940]​ είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB Flash. Σε αυτήν ειδική συσκευή αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά μιας Ηλεκτρονικής (Ψηφιακής) Υπογραφής (Digital Signature). Η Ψηφιακή Υπογραφή ή αλλιώς ΕΔΔΥ (Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής, όπως είναι η επίσημη ονομασία), είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις όπως:

-Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου μέσω πληροφοριακού συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ, cosmoOne, iSupplies).
-Επαγγελματικές Κατηγορίες όπως Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί, Ιατροί, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Οικονομολόγοι.
-Φορείς Δημοσίου όπως Αιρετοί, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Εκπαιδευτικοί.

Το USB Safenet e-token 5110 (Gemalto) IDPrime MD940 είναι το πλέον έγκυρο / πιστοποιημένο μοντέλο USB token το οποίο έχει ελεγχθεί ως προς την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια με την χρήση δημοσίου κλειδιού (PKI) της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ. Είναι αναγνωρισμένο ως πιστοποιητικό ΑΑΔΥ από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

Τι παρέχεται:

Με την αγορά του παραπάνω εξοπλισμού (δυνατότητα απόκτησης σε μία εργάσιμη ημέρα) παρέχονται: 

 • Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών για τον πιστοποιημένο εξοπλισμό Usb Token.
 • Αποστολή στο χώρο σας με δωρεάν μεταφορικά και αντικαταβολή.
 • Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης των αναγκαίων drivers σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
 • Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης των Ψηφιακών Πιστοποιητικών στη συσκευή USB TOKEN (προϋποθέτει να αιτηθείτε μέσω ΚΕΠ για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης και να ακολούθησετε τις διαδικασίες του Υπουργείου όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ).

 

Πρόσθετο όφελος:

Εάν επιλέξετε και την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί άμεσα και εξ' ολοκλήρου από μέρους μας, ενώ θα επωφεληθείτε παράλληλα από τα εξής:

√ Δωρεάν Εγγραφή για ένα (1) μήνα στην Υπηρεσία Καθημερινής Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου (www.dda.gr). Παρέχεται Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικές Προμήθειες για τα Προϊόντα/ Υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν, για την Περιοχή/ Περιφέρεια που μας δηλώνετε.]

√ Δωρεάν Ενημέρωση για νέα επιχορηγούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός κτλ) από το τμήμα Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων (www.kei.gr)]

[Το 95% των πελατών μας επιλέγει και την Υπηρεσία Εγκατάστασης.]

 

Ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB. Σε αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά. 

Το USB Safenet e-token 5110cc (Gemalto) IDPrime MD940 έχει ελεγχθεί και περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωρισμένων ΑΑΔΥ της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αποτελεί την συνέχεια του Safenet 5100 και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως ΕΔΔΥ για όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά:

• Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ
• Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
• Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
• Λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά
• Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
• Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
• Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
• Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ 
• Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
• Χωρητικότητα 72Κ 
• Λειτουργικό Java
• Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
• Συμβατό με Windows 10, 8.1, 8, 7(32/64bit), Vista(32/64bit)
• Αδιάβροχο
• Πιστοποίηση IPX7

[Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά (prospectus) εδώ καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ.

 

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα Πιστοποιημένα USB Safenet e-token 5110 (Gemalto) IDPrime MD940  για τα οποία υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας. Τα USB TOKEN SAFENET είναι εγκεκριμένα βάσει της λίστας της ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου). Έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [ΕΡΜΗΣ - Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης].

Η εμπειρία από τις Ψηφιακές Υπογραφές που έχουν τοποθετηθεί από την εταιρεία μας έως τώρα, μας έχει οδηγήσει στην χρήση ως επί το πλείστον των USB SAFENET e-token 5110 (η πιο πρόσφατη έκδοση), 5100 και USB token Athena ID. Τα παραπάνω usb token έχουν επιδείξει βέβαιο αποτέλεσμα καλής λειτουργείας και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως ΕΔΔΥ για όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. 

Εν αντίθεση με λοιπά usb tokens, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο παραπάνω εξοπλισμός δεν παρουσιάζει καμία δυσλειτουργία, τεχνικό πρόβλημα, ασυμβατότητα (conflict) ή ελλαττωματική χρήση. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά σε όλες μας τις εγκαταστάσεις Πανελλαδικά.

- Η εταιρεία μας ανήκει στη λίστα του Υπουργείου ΑΠΕΔ (www.aped.gov.gr), καθώς όσα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί έως τώρα, έχουν παραληφθεί και έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή του υπουργείου (ΕΡΜΗ)

√ Προτείνουμε να επιλέξετε και την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, πέραν από την Απόκτηση μόνο του Αναγκαίου Εξοπλισμού (Usb Token). Παρέχουμε:

  • Πλήρη τεχνική υποστήριξη (εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών, αναγκαίων προγραμμάτων/ drivers κτλ)
  • Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση και εκμάθηση σε όλα τα στάδια της διαδικασία από μέρους μας.
  • Δωρεάν τεχνική βοήθεια για (ένα) 1 έτος σε ό,τι συμβεί.
  • Ετήσια Ισχύς Ψηφιακών Πιστοποιητικών (μέσω της αρχής πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου - ΑΠΕΔ).

  Η διαδικασία γίνεται εξ' ολοκλήρου από μέρους μας, χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει κανείς χρόνο για αναμονές, επικοινωνία ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε υπηρεσίες κτλ.

  Επιπρόσθετα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες που παρέχει η εταιρεία μας:

  • Δωρεάν Εγγραφή για ένα (1) μήνα στην Υπηρεσία Καθημερινής Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου (www.dda.gr). Παρέχεται Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικές Προμήθειες για τα Προϊόντα/ Υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν, και για την Περιοχή/ Περιφέρεια που μας δηλώνετε.
  • Δωρεάν Ενημέρωση για νέα επιχορηγούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός κτλ) από το τμήμα Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων (www.kei.gr)

  [Εμπειρία επιτυχών εγκαταστάσεων Ψηφιακών Πιστοποιητικών σε πάνω από 8.000 περιπτώσεις από τις αρχές του 2014 - δείτε ενδεικτικό πελατολόγιο.]