Υπηρεσία Εγκατάστασης Ψηφιακής Υπογραφής [μόνο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ]

Κόστος90,00 €
ΦΠΑ 24%21,60 €
Συνολικό Κόστος111,60 €

 

Η έκδοση της Ψηφιακής Υπογραφής (εγκατάστασης Ψηφιακών Πιστοποιητικών, αναγκαίων προγραμμάτων, drivers κτλ) γίνεται εξ' ολοκλήρου από μέρους μας, και περιλαμβάνει τα εξής: 

 1. Παραμετροποίηση και Ρύθμιση του USB TOKEN.
 2. Εγκατάσταση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού σε USB TOKEN.
 3. Έλεγχος, Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση στον σταθμό εργασίας (Ηλεκτρονικό Υπολογιστή).
 4. Εκμάθηση και Εκπαίδευση χρήστη για τη δημιουργία εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή.
 5. Δωρεάν ετήσια τεχνική υποστήριξη.

Τα παραπάνω αφορούν στην έκδοση 1 ψηφιακής υπογραφής, όπου περιλαμβάνεται η Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη για την Επιτυχή Ολοκλήρωση της Διαδικασίας και αφορά σε Τριετή Ισχύ Ψηφιακών Πιστοποιητικών (όπως ορίζεται από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου - ΑΠΕΔ).

Η έκδοση του Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού λαμβάνει χώρα μέσα από την πύλη ΕΡΜΗΣ της υποδομής του υπουργείου. Εισάγονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά Σκληρής Αποθήκευσης, με ασφαλή τρόπο βάσει προδιαγραφών της ΑΠΕΔ  (η Σκληρή Αποθήκευση είναι η μόνη διασφαλισμένη μέθοδος έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών).

Η διαδικασία γίνεται εξ' ολοκλήρου από μέρους μας, χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει κανείς χρόνο για αναμονές, επικοινωνία ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε υπηρεσίες κτλ. Το μόνο που ενδέχεται να χρειαστεί είναι μια επίσκεψη σε ένα ΚΕΠ από το χρήστη.

*Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ δύναται να αφορά και στην Ανανέωσης Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) μέσω της υποδομής του υπουργείου, όταν αυτό έχει λήξει. 

[Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη αφορά σε απομακρυσμένη υποστήριξη και περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε οτιδήποτε ζήτημα προκύψει στην Ψηφιακή σας Υπογραφή. Είμαστε δίπλα σας και εξυπηρετούσε σε όλα τα θέματά σας, όπως εκ νέου εγκατάσταση σε αναγκαία προγράμματα (drivers), επίδειξη χειρισμού της συσκευής, του προγράμματος διαχείρισης, τοποθέτηση ψηφιακών υπογραφών κτλ.]

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την απόκτηση της Ψηφιακής Υπογραφής, χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει κανείς χρόνο για αναμονές, επικοινωνία ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε υπηρεσίες κτλ.

√ Καταρχήν σε περίπτωση αγοράς της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ψηφιακών Πιστοποιητικών και αναγκαίων προγραμμάτων/ drivers), σας παρέχουμε: 

  • Πλήρη τεχνική υποστήριξη (εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών, αναγκαίων προγραμμάτων/ drivers κτλ)
  • Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση και εκμάθηση σε όλα τα στάδια της διαδικασία από μέρους μας.
  • Παροχή τεχνικής βοήθειας για (ένα) 1 έτος σε ό,τι συμβεί (χωρίς χρέωση).
  • Ετήσια Ισχύς Ψηφιακών Πιστοποιητικών (όπως ορίζεται από την αρχή πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου - ΑΠΕΔ).

  √ Επιπρόσθετα σε περίπτωση αγοράς της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, επωφελείστε από την προσφορά:

  • Δωρεάν Εγγραφή για ένα (1) μήνα στην Υπηρεσία Καθημερινής Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου (www.dda.gr).
   Παρέχεται Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικές Προμήθειες για τα Προϊόντα/ Υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν, και για την Περιοχή/ Περιφέρεια που μας δηλώνετε.

  Η ικανοποίηση των πελατών μας σε όλη την Επικράτεια είναι ο λόγος που καθιστά το Κέντρο Επενδύσεων ως την πλέον αξιόπιστη λύση. Ο κατάλογος των έργων μας απαρτίζεται από ένα ευρύ φάσμα σε Επιχειρήσεις και σε Φορείς Δημοσίου, με ποικίλες δραστηριότητες [πάνω από 8.000 εγκαταστάσεις σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδος].

  Κόστος16,13 €
  ΦΠΑ 24%3,87 €
  Συνολικό Κόστος20,00 €
  Κόστος300,00 €
  ΦΠΑ 24%72,00 €
  Συνολικό Κόστος372,00 €
  Κόστος60,00 €
  ΦΠΑ 24%14,40 €
  Συνολικό Κόστος74,40 €
  Κόστος60,00 €
  ΦΠΑ 24%14,40 €
  Συνολικό Κόστος74,40 €
  Κόστος60,00 €
  ΦΠΑ 24%14,40 €
  Συνολικό Κόστος74,40 €
  Κόστος60,00 €
  ΦΠΑ 24%14,40 €
  Συνολικό Κόστος74,40 €