Διαγωνισμοί Δημοσίου

Αναλαμβάνουμε πλήρως την υποστήριξη επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου. Η διαδικασία υποβολής προσφοράς λαμβάνει χώρα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν στην ολοκληρωμένη καταχώρηση όσων απαιτούνται ώστε να συμμετάσχει μια επιχείρηση σε ένα διαγωνισμό δημοσίου.  


Αναλυτικά η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την υποστήριξη για Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου (με εμπειρία άνω των 5 ετών - δείτε εδώ Ενδεικτικό Πελατολόγιο) ως εξής:
 
-Έλεγχος των δικαιολογητικών ως προς την ορθότητα της Ψηφιακής Υπογραφής.
 
-Ηλεκτρονική Επισύναψη όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ).
 
-Καταχώρηση απαντήσεων απαίτησης στα αντίστοιχα πεδία του πληροφοριακού συστήματος και συμπλήρωση των αναγκαίων παραπομπών (φύλλα συμμόρφωσης).
 
-Δημιουργία συστημικών εκτυπώσεων οικονομικής και τεχνικής προσφοράς.
 
-Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Αναθέτουσα Αρχή, Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών) για τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήματα επί της διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 
-Οριστική υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά.
 
-Καταχώρηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης κλπ) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

  Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2108028330 ή εκδηλώση ενδιαφέροντος στη Φόρμα Επικοινωνίας για να σας καλέσουμε.

  Useful (χρήσιμα) Links.

  Ενημερωθείτε για τα Νέα.

  Απλά και Κατανοητά.

  Τι είπαν για εμάς οι πελάτες μας...

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση Εξυπηρέτηση σας.

  -Εταιρεία Υπηρεσιών Logistics
  Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, πλέον της εκπληκτικής κατανόησης και βοήθειας που μας μεταφέρατε και αισθανθήκαμε.
  -Μουσικό Σχολείο.
  Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία! Είστε πολύ εξυπηρετικοί, άμεσοι, συνεργάσιμοι.
  -Chania Car and Trucks.
  Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
  -Dentalcom.